بزودی
AMIN UP

او متولد شهر زیبا و با صفای شوشتر است و سال‌های کودکی، نوجوانی و جوانی او در این شهر گذشت. دانشگاه رشته معماری را شروع کرده بود البته بعدها از این رشته انصراف داد و مدیریت خواند.

در زمان دانشجویی به آموزشگاه کامپیوتر برادرش می‌رفت و به او کمک می‌کرد. به مرور فوت و فن کار را یاد گرفت و فروشگاهی برای فروش کامپیوتر راه‌اندازی کرد.

سپس فروشگاه را توسعه داد و توانست  شعبه‌های دیگری نیز تاسیس کند. در همان دوران در دانشگاه، استادی داشت که به  او پیشنهاد کرد تا در برخی دوره‌های آموزشی در زمینه بازاریابی و فروش را در تهران شرکت کند. یکی از آن دوره‌ها، دوره نوابغ فروش آقای محمود معظمی بود.

در ادامه سعی کرد هر دوره آموزشی که برای پیشرفت کاری‌ لازم است را با هر هزینه‌ای شرکت کند و همزمان به بسیاری از دوستان و همکارانش برای توسعه کارشان مشاوره هم می‌داد.

زمانی که برای من «نه گفتن» سخت‌ترین کار دنیا بود

 او می گوید :

“همه چیز به ظاهر خوب پیش می‌رفت. اما یک روز به خودم آمدم و دیدم نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان بدهکار هستم و در شرایط مالی خیلی سختی گرفتار شده‌ام. زیرا به مشتریان کامپیوتر را به صورت اقساطی می‌فروختم و به دلیل خجولی نمی‌توانستم مطالباتم را از آن‌ها پیگیری کنم.البته خجولی و عدم توانایی «نه گفتن» در روابط شخصی من هم با دیگران تاثیر منفی می‌گذاشت و گاه بدون آن‌که راضی باشم مجبور می‌شدم مبالغی را به دوستان و آشنایان قرض دهم و حتی بدهی‌های بانکی آن‌ها را نیز پرداخت کنم!”

آموزش‌هایی که یک چیزی کم داشتند!

اما همه چیز از آن‌جایی شروع شد که روزی با خود گفت: «امین؛ تو این همه کلاس آموزشی رفته‌ای و روی آموزش خودت سرمایه‌گذاری می‌کنی؛ اما چرا تاثیری از آن‌ها را در زندگی‌ات نمی‌بینی؟ و آیا کاری را که انجام می‌دهی دوست داری؟ و در زندگی به دنبال چه هستی؟ و ده‌ها سوال مشابه…»

یک روز تصمیم گرفت فروشگاه کامپیوتر را  تعطیل کند.

تاسیس آکادمی پویش

بعد از آن  به خود گفته بود «آموزش» چیزی است که عاشق آن است و می‌تواند زندگی او و دیگران را تغییر دهد. در همان زمان آکادمی پویش را در اهواز تاسیس کرد و به طور تخصصی و عاشقانه وارد حیطه آموزش شد.

در ابتدا به آموزش بازاریابی و فروش می‌پرداخت و توانست به صدها نفر اصول حرفه‌ای آن را آموزش دهد و همزمان در دوره‌های آموزشی مختلفی در داخل و خارج از کشور شرکت می‌کرد.

یکی از افتخارات او این است که توانسته بدون واسطه در کلاس درس اساتید بزرگ ایران و خارج از کشور درس زندگی بیاموزد. آن‌ها را در زندگی شخصی و اجتماعی خودم پیاده‌ کرده و سپس حاصل آموخته‌ها و تجربیاتش را در قالب دوره‌های آموزشی مدون کرده و در اختیار سایرین قرار دهد.

او با افتخار می گوید:”تقریبا پس از سه سال شروع کار آموزش، توانستم از یک امین با ۲۰۰ میلیون تومان بدهکاری، امین دیگری با چند میلیارد تومان درآمد سالانه بسازم و این شانس را داشتم که از سال ۱۳۸۸ تاکنون به طور مستقیم به چند هزار نفر آموزش دهم.”

سوابق تحصیلی:

✔️کارشناس ارشد مدیریت اجرایی EMBA از دانشگاه NEOMA فرانسه
✔️کارشناسی مدیریت بازرگانی
✔️ مستر ان. ال. پی.
✔️کوچ مورد تأیید فدراسیون بینالمللی کوچینگICF
 

سوابق حرفه ای:
 

 بنیانگذار و مدیرعامل مؤسسه پویش آکادمی
 بنیانگذار و مدیرعامل مجموعه مؤسسات امین القاسی
 مدرس دانشگاه در حوزه بازاریابی و فروش
 حضور در بیش از ۵۰ برنامه رادیویی و تلویزیونی
 برگزاری بیش از ۲۰۰ سمینار آموزشی در کشور
 برگزاری بیش از یکصد کارگاه تخصصی در کشور
 مشاور چندین شرکت در زمینه توسعه بازار و برندینگ
 مشاور و مدرس مهارتهای زندگی و کسب و کار برخی از صاحبان کسب و کار کشور

 

 

برخی از کارگاه ها و سخنرانی های ارائه شده:

 

◾️کارگاه »فــروش« در ۱۱ مهــر مــاه در تهــران – در مدرســه اســتادی جنــاب آقــای محمــد پیــام بهرامپــور

◾️کارگاه »معاینه فنی اهداف« در ۲۱ تیر ماه در تهران

◾️سـمینار »خـدا هـوای تـو را دارد« در ۱۷ تیـر مـاه در اهـواز – همـراه بـا سـرکار خانـم نفیسـه معتکـف

◾️کارگاه اجرایــی »هدفگــذاری و جشــن پایــان ســال« در ۲۰ اســفند مــاه در اهــواز

◾️گردهمایــی دانشآموختــگان دورههــای جامــع کوچینــگ ۱ و ۲ در ۱۵ خــرداد مـاه در اهـواز

◾️برگــزاری بیــش از ۱۰ ســخنرانی زنــده آنالیــن بــا اســاتید برجســته داخــل و یــا خــارج از کشــور از جملــه آقایــان و خانمهــا: محمــد مهــدی ربانــی، محمدپیــام بهرامپـور، پویـا ودایـع، نغمـه کشـاورز، فرشـید پاکـذات، علـی شاهحسـینی، بابـک بهمنخـواه، ماهـان تیمـوری، علـی درجزینـی، هنگامـه عسـگری و …

◾️کارگاه »فـروش«در ۱۸ دی مـاه در اهـواز – در مدرسـه اسـتادی جنـاب آقـای محمـد پیـام بهرامپـور

 مقالات و کتاب ها:

◾️کتاب باورهای ناپیدا،نوشته امین القاسی،انتشارت نسل نواندیش


◾️کتاب تیغ،نوشته امین القاسی ومحمد پیام بهرامپور،انتشارات تعالی


◾️ نگارش چندین مقاله درمجالت مختلف از جمله:ماهنامه روانشناسی،شادکامی و موفقیت و …