tabarup

زینب حبیبی تبار را از زبان خودش بشناسیم:

من زینب حبیبی تبار متولد سال ۱۳۶۲ ، دانش آموخته مدیریت کسب و کار در مقطع دکتری و دانشجوی دکتری مدیریت رسانه هستم. اولین تجربه علمی خودم را در حوزه کسب و کار، ‌با فعالیت پژوهشی در مرکز مطالعات مدیریت و بهروری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس ) شروع کردم. بعد از آن با توجه به علاقه مندی خودم به بحث آموزش و یادگیری و تعلیم دادن، تدریس در دانشگاه در دروس مدیریت رفتار سازمانی، مبانی سازمان و مدیریت و تحقیق در عملیات و تدریس کارگاهی نرم افزار SPSS برای سطوح مختلف را آغاز کردم.

از سال ۹۰ تا پایان ۹۱ در شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی مشغول به فعالیت شدم و تقریبا از همان موقع ایده تاسیس و راه اندازی یک شرکت را در ذهن خودم داشتم که در سال ۹۲ ایده خودم را عملی ساختم و در حوزه فعالیت آموزش کشور وارد شدم و شرکت خانوادگی پدیده تبار را تاسیس کردم.

در چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ ثبت رسمی پدیده تبار انجام شد و بعد از گذشت یک بازه زمانی ۶ ماهه رویکرد نوین سمیتئاتر ابداع و پیاده سازی شد (آموزشی کاربردی که محتوی آن بر مبنای پژوهش و مشاوره حاصل می شود و جهت ایجاد درک بهتر در مخاطب به وسیله تئاتر به تصویر در می آید و در ادامه نمایش ارائه شده، توسط استاد سخنران مورد تحلیل و تدریس قرار می گیرد).

از سال ۹۳ که نخستین اجرای رسمی سمیتئاتر با محوریت باید و نبایدها در مذاکرات اجرا شد تا هم اکنون این رویکرد از اجرای سمیتئاتر به اجرای سمیفیلم، سمیموزیک، سمی انیمیشن، سمی اپ، سمی مدیا و … گسترش پیدا کرده است و کاربری آن از حوزه آموزش به حوزه های ترویجی فرهنگ و بازاریابی نیز توسعه یافته است و در حال حاضر پدیده تبار مبدع و نخستین برگزار کننده بسته سمی آرت بعنوان رویکرد نوینی آموزشی، ترویجی و فرهنگی درکشور می باشد.