علی درجزینی

کار خیر – حال خوبمان را به شادی دیگران گره بزنیم

/
علی درجزینی دباره کار خیر می گوید:« مسئولیت اجتماعی که برای خودم تعریف کردم حکم می کند حال خوب خودم رو به شادی دیگران گره بزنم.»

کسب و کار کرونایی

/
  کسب و کار کرونایی همان کسب و کاری است که در این دوران به فر…
علی درجزینی بابک بهمن خواه لایو مشترک

بحران کرونا و فروش در کاروکسب

/
بحران کرونا این روزها زندگی شخصی و شغلی تقریبا همه ما را تحت ت…

تور بازاریابی مدیران برتر ۸ برگزار شد

/
دوره بلندمدت مدیران برتر ۸ با برگزاری تور بازاریابی (۱۷ و ۱۸ بهمن ۹…

گزارش برگزاری آخرین کارگاه فروش انفجاری – فروش انفجاری ۳

/
هفته گذشته یعنی دهم و یازدهم بهمن، آخرین کارگاه فروش انفجاری ب…
کارگاه فروش انفجاری 2

در کارگاه فروش انفجاری ۲ چه گذشت؟

/
پنجشنبه و جمعه‌ای که گذشت (سوم و چهارم بهمن) کارگاه فروش انفجاری ۲ بر…