برای ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی بلند مدت رهبران کارآفرینی

با شماره‌های  ۸۸۶۲۸۸۰۲-۰۲۱ و ۰۹۹۹۹۹۶۷۹۸۹ تماس بگیرید