فرم درخواست مصاحبه حضوری

مدیران برتر

با توجه به استقبال زیاد شما عزیزان از دوره بلند مدت مدیران برتر

در صورتی که تمایل دارید بصورت خصوصی مصاحبه رایگان شوید 

برای قرار گرفتن در اولویت فرم زیر رو تکمیل کنید: