ورشکستگی میلیاردی

ایمان اسلامی یکی از دانش‌آموختگان دوره‌ آموزشی مدیران برتر است.

او قبل از راه اندازی کسب و کارش، مجبور بود در عمق ۱۸۰ متری قنات کار کند و برای نقشه‌برداری به لب مرز پاکستان برود و یا در گرمای تابستان یزد ۲۰ کیلومتر در بیابان پیاده راه برود.

او می گوید: ” بعد از آشنایی با ابرطلایی امیدها زنده شد و اتفاقات خوب جلوی چشمم آمد”.

جالب است بدانید که در آن روزهای سخت، ایمان آرزوی کار کردن  در یک شرکت معماری شهرسازی را داشت و اکنون خودش مدیر شرکت منظر سبز است.

  “تور سوخت مدیران” دوره مدیران برتر توانسته است با ایجاد استراتژی، هدف گذاری وبرنامه ریزی به او کمک کند که در زندگی و کسب و کارش به موفقیتی بزرگ دست یابد، موفقیتی به اندازه آرزوهایش.

شما می توانید با ایمان اسلامی و مسیر موفقیتش بیشتر آَشنا شده و راز موفقیت او را از زبان خودش بشنوید تا باور کنید رویاها دست یافتنی هستند.

رمز موفقیت ایمان اسلامی از انتهای قنات تا میز مدیریت را کامل بخوانید