مطالب توسط Ai.m.hasani

ترس از فروش

اینکه نمی خواهیم مستقیم فروختن رو تجربه کنیم، ترس از نتیجه فروش است. خیلی از اوقات فقط به خاطر اینکه نه نشنویم ، جلوی خودمان رو می گیریم و کاری که باید رو انجام نمی دهیم. هیچ آدم موفقی رو نمی توانید پیدا کنید که بدون اقدام کردن و بدون اقدام درست و به موقع […]