مطالب توسط مهدی متوسلی

تور مالی سیستم آموزشی مدیران برتر برگزار شد

در تور مالی مدیران برتر که سه شنبه تا جمعه ۲۸ الی ۳۱ خردادماه برگزار گردید، شرکت کنندگان آموختند که چگونه مدیریت مالی کسب و کار خود را به عنوان صاحب کسب و کار تجزیه و تحلیل کنند. آموختند که چگونه امکانپذیر هست که از رخ دادن بحران جلوگیری کنند، چگونه تحت هر شرایطی امکان […]