صوت و دست نوشته های اولین کارگاه تور بازاریابی - مدیران برتر 8

/
مدیران برتر 8          درود بر شما همراهان عزیز مجموعه ابر …

مدیران برتر 6  - وبینار سی و یک ام

/
مدیران برتر 6  - وبینار سی و یک ام           &…

مدیران برتر 8 , 9 - mb91-mb813

/
مدیران برتر            درود بر ش…

مدیران برتر 7  - وبینار پانزدهم

/
مدیران برتر 7  - وبینار پانزدهم         &nb…

مدیران برتر 6 - وبینار سی ام

/
مدیران برتر 6  - وبینار سی ام         …

 تور پزشک کسب و کار - MB07 - 9807278

/
 تور پزشک کسب و کار          …

 تور رهبری نیرو انسانی - MB07-MB08

/
 تور رهبری نیرو انسانی         &nb…

مدیران برتر 6  - جلسه حضوری - 98/06/25

/
مدیران برتر 6  - جلسه حضوری         …

مدیران برتر 6  - وبینار بیست و ششم

/
مدیران برتر 6  - وبینار بیست و ششم         &nbs…

مدیران برتر 5  - وبینار سی و پنجم

/
مدیران برتر 5  - وبینار سی و پنجم         &nb…