شما با مشکلات پرسنل تون چطور کنار میایید؟
تست رو پاسخ بدید تا میزان موفقیت تون در مدیریت پرسنل رو ببینید.


گزینه هایی که به فکر و عمل شما نزدیکترست را انتخاب کنید

1

نسبت به مبلغ حقوق پرسنل ، چقدر پاداش میدهید؟

2

چقدر با پرسنل خود صمیمی هستید؟

3

چقدر به علاقه های شخصی پرسنل خود شناخت دارید؟

4

مدت قرارداد چقدر در میزان کیفیت کار پرسنل شما تاثیر دارد؟

5

چقدر اهل انتقاد از پرسنل خود هستید؟

6

چقدر وقت و هزینه برای پرسنل خود صرف میکنید؟

7

پرسنل شما چقدر تسلط به کارشان دارند؟