در جلسه استخدام چطور نظر کارفرما یا کارجو را جلب کنیم؟

علی درجزینی در شبکه ۳ سیما پاسخ می‌دهد

مشکل عمده کسب و کارهای ایرانی

علی درجزینی کارشناس کسب و کار ، موشکافی می‌کند

چرا الان دخل و خرج کسب و کارمون بهم نمی‌خونه؟

علی درجزینی درباره قواعد جدید بازی توضیح می‌دهد

با شکار فرصت‌ها ، موفقیت کسب و کارتان را تضمین کنید

علی درجزینی درباره چگونگی شکار فرصت‌ها توضیح می‌دهد

برای جهت یابی درست در کسب و کار ، عاشق کارت باش!
علی درجزینی با استفاده از قطب نما ، جهت درست را در کسب و کار نشان می‌دهد

چطور با کنار گذاشتن مسایل کوچک ، خلاقیت در کسب و کار را افزایش دهیم

علی درجزینی آموزش میدهد که چطور با کنار گذاشتن موقتی مسایل کوچک کار و زندگی ، خلاقیت را افزایش دهیم

شبکه های اجتماعی چه کاربردی در کسب و کار دارند؟

علی درجزینی در شبکه دو سیما به طور تخصصی بررسی میکند

تحلیل علی درجزینی در برنامه خبر ۲۱ شبکه اول سیما

با موضوع: نقش گمرک در قاچاق کالا از ورودی های رسمی کشور