مهمترین مشکل فروش محصولات (یا خدمات) شما چیه؟


امسال با بیشتر شدن تحریم ها و کم شدن فروش نفت ایران ، بازار بیشتر در رکود رفته است.
رکود باعث کم شدن فروش کسب وکارها میشود.
اگر مشکلات فعلی کسب و کارتان را حل نکنید ، به زودی فروش تا کم میشود

با زدن این تست متوجه خواهید شد که مهمترین مشکل فروش در کسب و کار شما چیست؟

1

در طول روز با چند مشتری ارتباط دارید؟

2

قدرت خرید مشتری شما برای خرید از محصول یا خدمت شما ، در هر ماه چقدر است؟

3

آیا بیشتر مشتری های شما جدید هستند؟

4

تغییرات قیمتی محصول یا خدمات شما چقدر است؟

5

در یک سال گذشته خودتان و پرسنل تان جمعا چقدر آموزش فروش دیده اید؟

6

آیا رقابت شما با رقبا بر سر قیمت محصول یا خدمات است؟

7

برای تبلیغات و بازاریابی محصولات یا خدمات خود ، در ماه چقدر هزینه میکنید؟

8

آیا اطلاعات تماس مشتریان خود را جمع آوری و در فروش بعدی استفاده میکنید؟

برای دریافت پاسخ تحلیلی تست و هدایای رایگان ، شماره همراه و ایمیل وارد کنید