برای ارسال شماره ۲ راه وجود دارد

۱-ارسال شماره ها به صورت متنی

۲-ارسال شماره ها به صورت فایل(اکسل،csv،txt و..)

 

ثبت شماره

  • انواع فایل های مجاز : docx, pdf, jpg, png, xlsx, csv.