ابرطلایی علی درجزینی اسرار ساخت ماشین پولسازی

آموزش اسرار ساخت ماشین پولسازی

(آموزش ساخت سیستم درآمدزایی در کاروکسب ها)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۲ ساعت

پیش‌نیاز : ایده‌های پولساز