ابرطلایی علی درجزینی اقتصاد مخوف ایران 1

اقتصاد مخوف ایران ۱

(آموزش مدیریت کاروکسب در شرایط سخت اقتصادی)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان و مدیران کاروکسب

مدت زمان: ۴ ساعت

پیش‌نیاز : کاروکسب دیجیتال