ابرطلایی علی درجزینی پرسنل با انگیزه

آموزش پرسنل با انگیزه

(آموزش افزایش انگیزش کارکنان)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان و مدیران کاروکسب

مدت زمان: ۳ ساعت

پیش‌نیاز : دودوتا چندتا ؟