ابرطلایی علی درجزینی ایده های پولساز

آموزش ایده های پولساز

(آموزش ایده‌یابی و پولسازی از ایده)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان و مدیران کاروکسب

مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه