ابرطلایی علی درجزینی شرپای ثروت

آموزش شرپای ثروت

(آموزش تفکر ثروت آفرین و راه حل های ثروت آفرینی)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۸ ساعت

پیش‌نیاز  :  نقشه گنج