ابرطلایی علی درجزینی اعترافات یک ثروتمند

آموزش اعترافات یک ثروتمند

(آموزش رازهای موفقیت ثروتمندان)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۲ ساعت