راه اندازی کسب و کار

آموزش آچارهای پولساز کارآفرینان

(آموزش راه‌اندازی کاروکسب در دنیای واقعی فیزیکی و مجازی)

مدرس: علی درجزینی – محمود معظمی – محمدپیام بهرام‌پور

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها و دست نوشته ها

مخاطب: همه علاقه‌مندان به راه‌ندازی کاروکسب فیزیکی و مجازی

مدت زمان: ۵۱ ساعت