ابرطلایی علی درجزینی جان سخت اقتصادی

آموزش جان سخت اقتصادی

(آموزش نجات کاروکسب در شرایط سخت)

مدرس: علی درجزینی – محمدپیام بهرام‌پور

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۴ ساعت

پیش‌نیاز :  اسرار ساخت ماشین پولسازی