ابرطلایی - آموزش موفقیت در کسب و کار

آموزش ناشر ثروتمند

(آموزش اصول بیزینس به ناشران)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۲ ساعت

پیش‌نیاز : فرصت های دلارساز