ابرطلایی - آموزش موفقیت در کسب و کار

آموزش نقشه گنج

(آموزش یافتن راه موفقیت فردی و شغلی)

مدرس: علی درجزینی 

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۶ ساعت

پیش‌نیاز : خوب، بد، عالی