ابرطلایی علی درجزینی سال تحویل طلایی

آموزش سال تحویل طلایی

(آموزش برنامه ریزی و هدفگذاری در کاروکسب)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۲ ساعت

هزینه سرمایه گذاری : به دلیل حمایت از ایرانیان در شرایط کرونا ، تا اطلاع ثانوی رایگان می‌باشد