ابرطلایی علی درجزینی هوش مالی کاروکسب

آموزش دودوتاچندتا؟

(آموزش مدیریت هوش مالی در کاروکسب)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب

مدت زمان: ۲ ساعت

پیش‌نیاز : خوب، بد، عالی