آموزش پزشک ثروتمند

(آموزش اصول بیزینس برای پزشکان)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی به همراه اسلایدها

مخاطب: پزشکان ، صاحبان آزمایشگاه ها و درمانگاه های خصوصی

مدت زمان: ۲ ساعت

پیش‌نیاز : فرصت های دلارساز