ابرطلایی علی درجزینی کاروکسب دیجیتال

آموزش کاروکسب دیجیتال

(راه اندازی کاروکسب و افزایش فروش در فضای مجازی)

مدرس: علی درجزینی – هادی مرادی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی همراه جزوه

مخاطب: همه علاقه مندان به فروش در فضای مجازی

مدت زمان: ۱۳۰ دقیقه

پیش‌نیاز :  فروش المبارک یا کتاب نوبل فروش