ابرطلایی علی درجزینی کاسب خوش شانس

آموزش کاسب خوش شانس

(روی کدام بخش سرمایه گذاری کنیم؟ چه زمانی سرمایه گذاری کنیم؟ چه زمانی بفروشیم؟)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فیلم و صوت دانلودی

مخاطب: همه علاقه مندان به سرمایه گذاری خرد و کلان

مدت زمان: ۹۰ دقیقه

پیش‌نیاز :  ندارد