کتاب نوبل فروش

کتاب نوبل فروش

(آموزش ۱۹ راه افزایش سریع فروش)

مدرس: علی درجزینی

نوع تحویل: فایل pdf

مخاطب: همه صاحبان ، مدیران و کارکنان کاروکسب