نوشته‌ها

کار خیر – حال خوبمان را به شادی دیگران گره بزنیم

/
علی درجزینی دباره کار خیر می گوید:« مسئولیت اجتماعی که برای خودم تعریف کردم حکم می کند حال خوب خودم رو به شادی دیگران گره بزنم.»