نوشته‌ها

پنج روش برای ایجاد انگیزه در نیروی انسانی

/
  ایجاد انگیزه در نیروی انسانی یکی از مهم ترین کارهایی…
حذف صفر پول

حذف 4 صفر پول بر روی کسب و کار شما و پرسنل تان چقدر اثر دارد؟

/
تاثیر حذف پول ملی در حساب و کتاب روی کاغذ ، تغییری در کسب و کاره…