نوشته‌ها

عشق به کار - قطب نما در کسب و کار

قطب نما در کسب و کار ، عشق به کار

/
کسب و کار نیز قطب نما دارد. حالا قطب نما در کسب و کار چیست؟ تص…
کسب وکار و رقابت به شیوه اسکواش

اسکواش؛ ورزشی که شما را تبدیل به زیدان کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌وکار می‌کند!

/
تا به حال به این فکر کرده اید که کسب وکار می‌تواند بسیار به ورزش شباهت داشته باشد؟
لحظات خالی

لحظات خالی و ۷ راه برای خروج از بن بست ذهنی در کسب وکار

/
لحظات خالی زندگی شما چه موقع است؟ لحظات خالی و ۷ راهی که می تواند فضای …